Kategoriarkiv: StyreSkriv

Årsmøte i Lidar Vel ved gapahuken på langodden 3.juni kl 16.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LIDAR VEL

Det blir kalla inn til årsmøte i Lidar Vel for 2020 ved gapahuken på langodden 3. juni 2021 kl. 16.00

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar og protokollførar
  3. Val av to frammøtte til å skrive under protokollen
  4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2020
  5. Val av styremedlemmar for to år, styreleiar for eitt år
  6. Val av valkomité
  7. Kontingent for 2022
  8. Tidspunkt for årsmøte 2022
  9. Innkomne saker/framlegg

På grunn pandemien og tar vi årsmøtet ute på langodden.

Jf. §6 i vedtektene må saker medlemmane ynskjer å ta opp på årsmøtet vere meldt til styret seinast to veker før årsmøtet.  Dvs. innan 17.Juni.

Hugs å betale årskontingenten for 2021 kr 300,-  konto 2085.64.33871.  Frist Snarest.

Styrekandidatar mm. er avklart med valnemnda føreåt.

Ver velkomne og møt opp på årsmøte i Lidar Vel!

Med helsing styret

styret@lidarvel.no

Medlemskontigent 2020

Det er tid for innbetaling av medlemskontingenten for 2020.

Beløp: kr 300,- (pr. hytte eller seter)
Kontonummer 2085.64.33871
Lidar Vel v/Ingvar Kringlethaugen, 2690 SKJÅK
Vi set pris på snarleg innbetaling – seinast 15. APRIL 2020.
Oppgje medlemsnamn ved betaling.

Denne innbetalinga blir sendt til alle som har interesser i området mellom Dyringen og Mysubytta. Vi ønskjer spesielt alle setereigarar, som ikkje har vore medlemmar før, hjarteleg velkomne som medlemmar i Lidar Vel!

Både hytte- og setereigarar har felles interesser i dei fleste saker, det er viktig at vi står samla i ein felles interesseorganisasjon. Slik kan vi fremje våre saker til beste for oss alle, og til glede for dei som besøkjer området.
Besøk oss gjerne på vår nettside: lidarvel.no.

Egen Gruppe på facebook,  Lidar Vel

Helsing Styret

 

Årsmøte 9. April 2020 – Utsatt.

Årsmøte i Lidar Vel blir utsatt til senere på våren.

Dette på grunn av smittehensyn og anbefalinger på grunn av pandemien.

Nytt tidspunkt kommer når Sota Sæter åpner igjen.

Husk og betal medlemskontigent for 2020.

Medlemskontigent 2017

Det er tid for innbetaling av medlemskontingenten for 2017.

Beløp: kr 300,- (pr. hytte eller seter)
Kontonummer 2085.64.33871
Lidar Vel v/Ingvar Kringlethaugen, 2690 SKJÅK
Vi set pris på snarleg innbetaling – seinast 30. mars 2017.
Oppgje medlemsnamn ved betaling.

Denne innbetalinga blir sendt til alle som har interesser i området mellom Dyringen og Mysubytta. Vi ønskjer spesielt alle setereigarar, som ikkje har vore medlemmar før, hjarteleg velkomne som medlemmar i Lidar Vel!

Både hytte- og setereigarar har felles interesser i dei fleste saker, det er viktig at vi står samla i ein felles interesseorganisasjon. Slik kan vi fremje våre saker til beste for oss alle, og til glede for dei som besøkjer området.
Besøk oss gjerne på vår nettside: lidarvel.no.

Helsing Styret

 

Medlemskontigent 2016

Det er tid for innbetaling av medlemskontingenten for 2016.

Beløp: kr 300,- (pr. hytte eller seter)
Kontonummer 2085.64.33871
Lidar Vel v/Ingvar Kringlethaugen, 2690 SKJÅK.
Vi set pris på snarleg innbetaling – seinast 10. mars 2016.
Oppgje medlemsnamn ved betaling.

Vi ønskjer spesielt alle setereigarar, som ikkje har vore medlemmer før, hjartelege velkomne som medlemmer i Lidar Vel!

Både hytte- og setereigare har felles interesser i dei fleste saker, det er viktig at vi står samla i ein felles interesseorganisasjon. Slik kan vi fremme våre saker til beste for oss alle, og til glede for dei som besøker området.

Besøk oss gjerne på vår nettside: lidarvel.no.

Helsing Styret