Kontakt

Styret i Lidar Velforeining 2020:
Leiar: Per Dagsgard
Nestleiar: Roger Haugen
Sekretær: Kari Gjelbakken
Kasserar: Gunveig Foss
Styremedlem: Ole Vegard Wang

Epostadresse til styret:  styret@lidarvel.no