Forslag til vedtekter

Styret har utarbeidd forslag til vedtekter for LidarVel. Klikk her for å sjå forslaget.
Vi ber om at eventuelle kommentarar eller forslag til endringar blir sendt inn til styret innan 10. mars 2016.