Årsmøte 9. April 2020 – Utsatt.

Årsmøte i Lidar Vel blir utsatt til senere på våren.

Dette på grunn av smittehensyn og anbefalinger på grunn av pandemien.

Nytt tidspunkt kommer når Sota Sæter åpner igjen.

Husk og betal medlemskontigent for 2020.