Tilsagn om midler frå Breheimen Utviklingsfond

Vi har nå fått kr 50 000,- fra Breheimen Utviklingsfond (sjå vedlegg)

Desse midlane har vi tenkt å bruke til ein gapahuk ved Geitsætra, og ellers til rasteplassar mellom Mysubytta og Brennsæter.

Vi avhengige av ein dugnadsinnsats LidarVel-medlemmane for å få dette til.

Vi ynskjer innspel frå medlemmar når det gjeld utforming og plassering av dei 5-6 plassane vi har tenkt å få opp. Ta gjerne kontakt med med styret dersom du har meiningar eller gode idèar!

Epost: styret@lidarvel.no

Vedlegg: TilsagnOmMidlerBreheimenUtviklingsfond_2014-12-11