Nytt webkamera

Vi har sett opp eit nytt webkamera viser utsikta frå Liavassosen og nordover: Klikk her

Det kan bli litt endring på utsnitt og vinklar etterkvart.

Vi håper dette kameraet blir eit nyttig supplement til kameraet til Sota Sæter.