Kamera

Kamerabilde av Liavatnet mot Sota
Kamerabilde frå Sota Sæter