Løypekjøring

Nykøyrd løype langs Liavatnet i kveld. I tillegg er det oppkøyrd løype frå Sota til Stilla, mot Røykjeskålsvatnet.

Løypekjøring

Rundløype på Sota over Røykjeskålsvatnet er nå kjørt opp. Det er også køyrt opp løype langs med Liavatnet fram til Sota.

Løypekjøring

Det blir kjørt opp utvida rundløype på Sota lørdagsmorgen der det blir sett spor fram til Syrtbyttvatnet og over Røykjeskålsvatnet attende. Det blir også køyrt opp løype langs med Liavatnet fram til Sota.

Medlemskontigent 2016

Det er tid for innbetaling av medlemskontingenten for 2016.

Beløp: kr 300,- (pr. hytte eller seter)
Kontonummer 2085.64.33871
Lidar Vel v/Ingvar Kringlethaugen, 2690 SKJÅK.
Vi set pris på snarleg innbetaling – seinast 10. mars 2016.
Oppgje medlemsnamn ved betaling.

Vi ønskjer spesielt alle setereigarar, som ikkje har vore medlemmer før, hjartelege velkomne som medlemmer i Lidar Vel!

Både hytte- og setereigare har felles interesser i dei fleste saker, det er viktig at vi står samla i ein felles interesseorganisasjon. Slik kan vi fremme våre saker til beste for oss alle, og til glede for dei som besøker området.

Besøk oss gjerne på vår nettside: lidarvel.no.

Helsing Styret