Løypekjøring

I dag er alle løypene kjørt opp på Sota. Rundløypa Mysubytta Røykjeskålsvatnet med avstikker inn til syrtbyttvatnet og løypa langs med Liavatnet.

Medlemskontigent 2018

Det er tid for innbetaling av medlemskontingenten for 2018.

Beløp: kr 300,- (pr. hytte eller seter)
Kontonummer 2085.64.33871
Lidar Vel v/Ingvar Kringlethaugen, 2690 SKJÅK
Vi set pris på snarleg innbetaling – seinast 15. mars 2018.
Oppgje medlemsnamn ved betaling.

Denne innbetalinga blir sendt til alle som har interesser i området mellom Dyringen og Mysubytta. Vi ønskjer spesielt alle setereigarar, som ikkje har vore medlemmar før, hjarteleg velkomne som medlemmar i Lidar Vel!

Både hytte- og setereigarar har felles interesser i dei fleste saker, det er viktig at vi står samla i ein felles interesseorganisasjon. Slik kan vi fremje våre saker til beste for oss alle, og til glede for dei som besøkjer området.
Besøk oss gjerne på vår nettside: lidarvel.no.

Helsing Styret

 

Løypekøyring

I dag er rundløypa Sota, Mysubytta, Røykjeskålsvatnet oppkøyrt. Det er også oppkøyrt løype frå Sota langs Liavatnet forbi Brennsætra. God vinterferie.