Løypekjøring

Nykøyrd løype i dag mellom Sota og Mysubytta.