Løypekjøring

Det er i dag nykøyrd løype mellom Sota og Mysubytta.