Løypekjøring

Det er kjørt løype mellom Sota og Mysubytta i dag.