Løypekjøring

Rundløype på Sota over Røykjeskålsvatnet er nå kjørt opp. Det er også køyrt opp løype langs med Liavatnet fram til Sota.