Ny bru ved Sota Sæter

Ny bru over Sotgrove vart nå ferdig i november.

Dette vart ei veldig flott bru! Ein stor takk til alle involverte aktører og spesielt til Flaten Bygg, som har stått for utføringa.

20141105_134549