Løypekjøring den 27.12

Nykjørd løype i dag mellom Sota og Mysubytta. Fine forhold