Løypekjøring

Det blir kjørt opp utvida rundløype på Sota lørdagsmorgen der det blir sett spor fram til Syrtbyttvatnet og over Røykjeskålsvatnet attende. Det blir også køyrt opp løype langs med Liavatnet fram til Sota.