Løypekjøring

Nykøyrd løype på Røykjeskålsvatnet nå dag. Sota – Tunga.