Løypekjøring 09.02

Oppkøyrd løype Sota – Mysubytta i dag.