Konstituering av styret

Hei,

Lidar Vel hadde sitt fyrste styremøte 13. august 2014, der styret vart konstituert. Styret ser no slik ut:

  • Formann: Stig Banken
  • Nestformann: Mette Fjerdingby
  • Sekretær: Peder Sperstad
  • Kasserer: Ingvar Kringlethaugen
  • Løypeansvarleg:  Thorstein Aamot

Elles i styret arbeider vi no med vegsaken i samband med Skjåk Kommune sitt ynskje om nye eigarforhold for vegen.  Det kjem eit eige innlegg om dette med det fyrste.

Helsing Styret