Løypekjøring 24.12

Det blir dessverre ingen løypekjøring I dag da det er ÷22 grader