Løypekjøring 19.12

Det blir nykjøyrd løype frå Sota til Mysubytta i dag etter kl 1400. Sotvegen er brøyta i dag.