Forfatterarkiv: lidar

Løypekjøring

Nykøyrd løype langs Liavatnet i kveld. I tillegg er det oppkøyrd løype frå Sota til Stilla, mot Røykjeskålsvatnet.

Løypekjøring

Rundløype på Sota over Røykjeskålsvatnet er nå kjørt opp. Det er også køyrt opp løype langs med Liavatnet fram til Sota.

Løypekjøring

Det blir kjørt opp utvida rundløype på Sota lørdagsmorgen der det blir sett spor fram til Syrtbyttvatnet og over Røykjeskålsvatnet attende. Det blir også køyrt opp løype langs med Liavatnet fram til Sota.