Innkalling til årsmøte i Lidar Velforeining.

Det blir halde årsmøte på Sota Sæter sjærtorsdag den 17. april 2014 kl.18:00.

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleiar og skrivar.
  3. Valg av to personar til å skrive under protokollen.
  4. Godkjenning av årsberetning og årsrekneskap.
  5. Valg: 2 styremedlemmar og 1 medlem av valgkomiteen.
  6. Forenkling av namnet på foreininga til Lidar Vel
  7. Tidspunkt for årsmøte 2015
  8. Justering av årskontingenten. Forslag 300.-
  9. Eventuelt.

Bevertning.

Dersom du har saker du vil ta opp på årsmøtet, må dette meldast skriftleg/mail
til styret v/Stig Erlend Banken, innan den 3. april.

VELKOMNE!

Vedlegg:

Innkalling-årsmøtet 2014 (2)

Rekneskap 2013

Styreberetning 2013 Org