Skjåk kommunestyre skal handsame “framtidlig eigarforhold og drift av vegen Tuva- Sota”

I møteinnkallinga til kommunestyremøtet 29.10 (klikk her) blir det gjort greie for handsaming i Miljø- og næringsutvalget og Formannskapet.