Løypekjøring den 30.12

Nykjørd løype nå i dag mellom Sota og Mysubytta. Gode skiforhold.