Løypekjøring 24.01

Nykjørt løype I dag mellom Sota og Mysubytta.