Løypekjøring 21 02

Løypekjøring fra Sota til Mysubytta og attende over Røykjeskålsvatnet til Sota i dag. Det blir også kjørt løype på Liavatnet i dag mellom Brennsetra og Sota