Løypekjøring 17.01

Nykjørt løype I dag mellom Sota og Mysubytta.