Løypekjøring 14.02

Nå er det oppkøyrd løype langs Liavatnet mellom Sota og Brennsetra og Sota – Mysubytta.