Løypekjøring 09.03

Sota – Mysubytta blir oppkøyrd I dag.