Innkalling til årsmøtet 13. april 2017 kl 18:00.

Innkalling til årsmøtet på Sota Sæter skjærtorsdag 13. april 2017 kl 18:00 finn du ved å klikke her.

Beste helsing
Styret