Årsmøte Lidar vel 2022

Det blir kalla inn til årsmøte i Lidar Vel ved gapahuken på Langodden laurdag  2. juli 2022 kl. 16.00

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar og protokollførar
  3. Val av to frammøtte til å skrive under protokollen
  4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2020
  5. Val av styremedlemmar for to år, styreleiar for eitt år
  6. Val av valkomité
  7. Kontingent for 2023
  8. Tidspunkt for årsmøte  i 2023
  9. Innkomne saker/framlegg

Jf. §6 i vedtektene må saker medlemmane ynskjer å ta opp på årsmøtet vere meldt til styret seinast to veker før årsmøtet.  Dvs. innan 18. juni.

Hugs å betale årskontingenten for 2022 kr 300,-  konto 2085.64.33871.  Frist Snarest.

Oppgje medlemsnamn ved betaling

Styrekandidatar mm. er avklart med valnemnda føreåt.

Ver velkomne og møt opp på årsmøte i Lidar Vel!

Med helsing styret

styret@lidarvel.no