Årsmøte i Lidar Vel på DNT Sota Sæter 30. Mai 2020 kl.12.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LIDAR VEL

 

Det blir kalla inn til årsmøte i Lidar Vel for 2019 på DNT Sota Sæter lørdag 30. mai 2020 klokka 12:00.

 

 

Dagsorden

 

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av møteleiar og protokollførar
 3. Val av to frammøtte til å skrive under protokollen
 4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2018
 5. Val av styremedlemmar for to år, styreleiar for eitt år og revisor for eitt år
 6. Val av valkomité
 7. Kontingent for 2021
 8. Tidspunkt for årsmøte 2021
 9. Røysting om Lidar Vel skal gå inn i vegselskapet
 10. Røysting om eventuell stønad til vegselskapet frå Lidar Vel.
 11. Innkomne saker/framlegg

 

 

På grunn pandemien og antall håper vi det kan begrenses til 1. person pr feste.

 

Jf. §6 i vedtektene må saker medlemmane ynskjer å ta opp på årsmøtet vere meldt til styret seinast to veker før årsmøtet.  Dvs. innan 17.Mai.

 

Hugs å betale årskontingenten for 2020 kr 300,-  konto 2085.64.33871.  Frist Snarest.

 

Styrekandidatar mm. er avklart med valnemnda føreåt.

 

Ver velkomne og møt opp på årsmøte i Lidar Vel!

 

 

Med helsing styret

 

v/Ole Vegard

-styreleiar-

 

styret@lidarvel.no