Løypekjøring

Løype Sota -Mysubytta blir køyrd nå i dag