Løypekjøring

Det er i dag nykøyrd løype mellom Sota og Mysubytta og løype mot Syrtbyttdalen.