Løypekjøring

Det er kjørt skiløype på begge sider av Liavatnet langs med hyttefeltet.