Løypekjøring

Det er nå kjørt skiløype mellom Sota og Mysubytta.