Årsmøte i Lidar Vel ved gapahuken på langodden 3.juni kl 16.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LIDAR VEL

Det blir kalla inn til årsmøte i Lidar Vel for 2020 ved gapahuken på langodden 3. juni 2021 kl. 16.00

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar og protokollførar
  3. Val av to frammøtte til å skrive under protokollen
  4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2020
  5. Val av styremedlemmar for to år, styreleiar for eitt år
  6. Val av valkomité
  7. Kontingent for 2022
  8. Tidspunkt for årsmøte 2022
  9. Innkomne saker/framlegg

På grunn pandemien og tar vi årsmøtet ute på langodden.

Jf. §6 i vedtektene må saker medlemmane ynskjer å ta opp på årsmøtet vere meldt til styret seinast to veker før årsmøtet.  Dvs. innan 17.Juni.

Hugs å betale årskontingenten for 2021 kr 300,-  konto 2085.64.33871.  Frist Snarest.

Styrekandidatar mm. er avklart med valnemnda føreåt.

Ver velkomne og møt opp på årsmøte i Lidar Vel!

Med helsing styret

styret@lidarvel.no